Leden 2009

Aneta

22. ledna 2009 v 18:12 | Naiser
POZOR!! tyto fotografie jsou mé vlastní stáhnutí mích foto musíte mít mé povolení!!

Anetka... to je naše nejstarší kočka :))) je to prababička terorka je to takovej majitel pozemku král domu.... je ze všech koček nejkrásnější.. má tmavou jemnou srst a krásné oči je to moje první kočka :)))

Terorek

22. ledna 2009 v 18:06 | Naiser


Terorek:))) to je náš druhý nejmladší kocour ( ze všech ) ... nejdřív se jmenoval Terorista protože každýho otravoval a tak zvaně terorizoval a od tý dobi jsme mu začínali říkat Terorista česem sme to skrátili na Teror a pak Terorek... je to takový lišák :)))))))))))


POZOR!! tyto fotografie jsou mé vlastní stáhnutí mích foto musíte mít mé povolení!!
foto:
Ajda

22. ledna 2009 v 17:49 | Naiser
Tak, to je naše Ajduša :)) je moc hodná má ráda děti i cizí lid. Ajda je takový rostomilí pejsánek vždycky když jí honí mlsná jde za nejslabším členem rodiny ( mě ) který jí jako vždy dá něco dobrého......


jméno:Ajda
plemeno:Labradorský retriver
pohlaví:fena
věk: 2,5. roku
výška:54cm
váha:32kg
přezdívky:Ajduša, ajduš, ajdulena
povaha: milá, přátelská, hravá
D.N.: 19.6.2006

foto:
POZOR!! tyto fotografie jsou mé vlastní stáhnutí mích foto musíte mít mé povolení!!
Parkur

22. ledna 2009 v 17:27 | Naiser

Chody koní

22. ledna 2009 v 17:27 | Naiser
http://www.koniny.ic.cz/jizdanakoni/index_image903.gif
KROK-
je nejpomalejším chodem, kterým se většinou kůň pohybuje čtyřdobý chod s pravidelnými údery,a tak můžete při jízdě počítat1,2,3 a 4.Pořadí končetin je následující:vnitřní zadní,vnitřní přední,vnější zadní a vnější přední.Při kroku má kůň v jednom okamžiku vždy přinejmenším tři kopyta na zemi. Tento chod je vpodstatě nejlehčím chodem, jelikož je kůň klidný a jezdec má lehčí se udržet.
http://www.koniny.ic.cz/jizdanakoni/index_image888.gif

Klus

Klus je dvoudobý chod,při němž se kůň střídavě odráží jedním diagonálním párem končetin a momentem vznosu celého těla mězi jednotlivými odrazy.Například vnitřní přední a vnější zadní končetinu v dotýkání země následuje vnější přední a vnitřní zadní končetina.Pořadí úderů kopyt je stejné,ale stupeň koncentrace a délka kroku se mění podle toho,jakým typem klusu se kůň pohybuje. Jezdec může při klusu vysedávat, tomu se říká lehký klus, naopak při klusu pracovním, se člověk nesmí pohnout ze sedla.
http://www.koniny.ic.cz/jizdanakoni/index_image907.gif

Cval

Je to živý a plynulý pohyb, dosahující rychlosti až cca 30 km/h. Má tři doby, po kterých následuje fáze vznosu, kdy jsou všechny 4 nohy ve vzduchu. Jedna z předních nohou se nazývá "vedoucí noha", tato noha dopadá na zem samostatně a na konci poslední fáze pohybu je předsunuta vpřed.
Nohosled: levá zadní, pravá zadní a levá přední, pravá přední a vznos (pokud cválá na pravou nohu)
http://www.koniny.ic.cz/jizdanakoni/index_image915.gif

Trysk

Trysk neboli rychlý cval je čtyřdobý pohyb narozdíl od pomalejšího, 3dobého cvalu. Nohy při něm dopadají na zem odděleně. Kůň svůj krok prodlužuje a dochází k delší fázi vznosu. Může dosahovat rychlosti až cca 60 km/hod.
Nohosled: Na pravou: levá zadní, pravá zadní, levá přední a pravá přední

PNH

22. ledna 2009 v 17:26 | Naiser
PNH = PARELLI NATURAL HORSEMANSHIP (přirozená komunikace člověka a koně podle Pata Parelliho)
Jeho účelem je s koněm navázat přátelský a nenásilný vztah, být někdo jako dominantnější člen jeho stáda a nenarušova koňskou přirozenost. Klíčem k tomu je znát "koňskou řeč" - "řeč těla", pochopit jejich chování, umět s ním vycházet a pochopit ho.
Není to lehké protože vztah člověka a koně není přirozený. Musíme si uvědomit, že kůň je v přírodě kořist a člověk predátor. Proto je pro nás těžší pochopit komunikaci koně, než třeba psa. Abyste klidně vycházeli s koněm, nesmíte se chovat jako predátor, ale jako dominatní člen jeho stáda.
-
Abychom mohly opravdu dobře ovládat koně ze země, je nutné rozvíjet naše znalosti a vědomosti ve dvou oblastech: na lonži a ve volnosti.
A je to právě "hra" s koňmi při lonžování, která je jakýmsi pomyslným základem celé stavby. Díky ní se kůň stane odvážnějším, udrží si déle zájem a rychleji dosáhne požadovaného pokroku. Výsledky, které získáte, vám také pomohou pochopit, jaký má kupříkladu význam výraz v očích koně, kdy koně pochválit a kdy pokárat a všechny tyto znalosti vám pomohou získat nejenom dostatečnou sebedůvěru, ale také respekt vašeho koně.
-
Základem je sedm her. Všechny tyto hry vycházejí z přirozené podstaty chování koní a koně je mezi sebou každodenně hrají. Tyto hry se však neomezují pouze na příslušníky určitého druhu, ale hrají je i s námi. Koně jsou v těchto hrách velmi dobří. Přiznejme si upřímně, jak často koně dosáhli toho, že jsme podlehly jejich tlaku, běhali kolem nich do kolečka, nebo jsme se jimi nechali zatlačit do rohu. Měli bychom to však být my, kdo se stane jejich vůdcem, který je nedotknutelný a kterého koně bez odporu následují. I k tomu nám bohatě postačí sedm her, které s našimi koňmi budeme hrát celý život.
 1. přátelská hra
 2. dikobrazí hra
 3. řídící hra
 4. jojo hra
 5. hra na kruh / kruhová hrahra do stran / stranová hraprostorová hra

8 zásad přirozeného partnerství mezi koněm a člověkem

1. PARTNERSTVÍ KONĚ A ČLOVĚKA MUSÍ BÝT PŘIROZENÉ
 • Je tomu tak, pokud spolupracují dobrovolně a rádi.
 • Člověk musí rozeznat instinkty, které určují chování koně (instinkt nebezpečí, instinkt útěkový, pud stádnosti)
.2. PLATÍ - NIKDY SE NEŘÍDIT DOMNĚNKAMI
 • Nesmíte si pouze vytvářet domněnky, jak se asi kůň v urč. situacích zachová, ale musíte jeho chováni přesně vypozorovat.
 • Nesmíte koně bezděčně naučit, aby si také vytvářel domněnky. Měl by si všímat jen toho, co od něj vyžadujete.
.3. KOMUNIKACE MUSÍ BÝT VZÁJEMNÁ
 • Kůň vás poslouchá, proto naslouchejte také způsobu jeho řeči.
.4. NEMALÁ ODPOVĚDNOST KONĚ
 • Učit se chovat jako partner, ne jako ukořistěné zvíře.
 • Neměnit způsob chodu.
 • Neměnit směr.
 • Dívat se ve směru pohybu.
.5. ZNAČNÁ ODPOVĚDNOST ČLOVĚKA
 • Učit se chovat jako partner, ne jako kořistní zvíře.
 • Naučit se různým způsobům sedu v sedle, které koni nebrání v činnosti.
 • Vmyslet se do myšlení koně.
 • Pracovat ve směru pohledu ("ohniska")
.6. BÝT BEZPODMÍNEČNĚ SPRAVEDLIVÝ
 • Abyste byli spravedlivý, musíte se stále vmýšlet do situace koně.
.7. ŘEČ TĚLA JE UNIVERZÁLNÍ
 • Musíte pozorovat tělesné projevy svého koně a podle toho s ním jednat.
 • Jezdec se učí od koní a koně se učí od jezdců.
 • Skutečně velcí jezdci vědí, že jejich kůň je nejlepším učitelem. Nezapomínejte, že se musí kůň i jezdec od sebe navzájem učit.
.8. TYTO ZÁSADY, CÍL A ČAS JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI PRVKY VÝCVIKU KONĚ.

Jízda v různém terénu

22. ledna 2009 v 17:25 | Naiser
JÍZDA V LESE
 • Dávejte pozor na zvěř, mohla by vyběhnout z různých míst a splašit koně.
 • Vyhýbejte se rozbláceným cestám.
 • Nesjíždějte z vyhrazených cest a respektujte výstražné tabule.
 • Vyhýbejte se nízkým větvím a haluzím.
 • Všímejte si, co má váš kůň pod nohama - pozor na větvě a kmeny stromů.
JÍZDA VE VOLNÉM PROSTORU
 • Mnohé cesty jsou opatřeny zákazy vjezdu pro jezdce na koni, respektujte je!
 • V lese nesjíždějte s vyhrazených cest.
 • Nikdy nejezděte na cizí pozemky nebo obdělaná pole.
 • Ježdění na pláži někde není dovoleno, řiďte se cedulemi.
JÍZDA V SILNIČNÍM PROVOZU
 • Kůň je považován za dopravní prostředek, řidte se tedy značkami a jezděte po pravé straně krajnice.
 • Při noční vyjížďce je povinnost nosit reflexní pásky - vzadu červené, vepředu bílé.
 • Při jízdě ve skupině musí všichni jezdci přejít silnici zaráz, aby nezdžovali provoz.
 • V obcích jezděte krokem a dávejte pozor na chodce, aby jste je svým koněm nevyděsili.
JÍZDA S OSTATNÍMI JEZDCI
 • Když potkáte jiné jezdce, přejděte do kroku a pozdravte je. Nepouštějte ale svého koně moc blízko k jejim!
 • Pokud chcete předejít jiného jezdce, nejdříve se zeptejte a uchovejte potřebnou vzdálenost!
 • Když jde koňský zástup, musí udržovat patřičný odstup - nejlépe 1 koňskou délku.
Důležitá pravidla:
 • Nikdy necválejte po cestě, kterou neznáte a nemáte na ní volný rozhled.
 • Pokud je půda příliš měkká nebo tvrdá, necválejte po ní.
 • Nikdy neskákejte přes překážku, pokud nevíte, co je za ní.
 • Nikdy nechoďte se s vým koněm do brodu, pokud neznáte jeho hloubku a vlastnosti.

foto- konici

22. ledna 2009 v 17:13 | Naiser
Foto- koně- Fríský kůň

22. ledna 2009 v 17:11 | Naiser

Lipican

19. ledna 2009 v 19:56 | Naiser
Název plemene: Lipicán

Původ: Slovinsko
Typ: barokní kůň
KVH: 152 - 165 cm
Barvy: bělouš


Historie
Původ plemene je ve slovinském hřebčíně Lipica, kde vzniklo v 16. století. Jeho předci byli bílí španělští koně a cílem bylo vyšlechtit elegantní bělouše pro královský dvůr. Španělští koně se křížili s neapolskými koňmi, arabskými a anglickými plnokrevníky, dánskými a německými teplokrevníky. Za zakladatele se považuje 6 hřebců: Pluto, bělouš dánského teplokrevníka, Neapolitano, neapolský hnědák, Conversano, neapolský vraník, Favory, kladrubský plavák, Maestroso, bílý kladrubák a Siglavy, arabský bělouš. Vyšlechtilo se tak ušlechtilé bílé plemeno, ale vzácně se může narodit i hnědák. Lipicáni jsou známi díky Španělské vysoké jezdecké škole ve Vídni, kde tradičně vystupují bílí lipičtí hřebci a předvádí nejtěžší prvky vysoké drezúrní školy. Ve španělské škole se také tradičně vždy chová i jeden hnědý lipický hřebec.

Lipicán
Povaha
Lipicáni jsou klidní,soustřediví a učenliví. Jsou ochotní, pracovití a vytrvalí. Jsou také silní a energičtí. Vynikají svou dlouhověkostí a inteligencí

Konstituce
Hlava je atraktivní, krk je krátký a klenutý, hrudník hluboký. Hřbet je delší a pevný, záď je zakulacená, svalnatá a vysoko nasazeným ocasem. Končetiny jsou kratší, ale pevné, kopyta jsou kvalitní.
Srst je výhradně bílá, vzácně se může vyskytnout hnědák. V kohoutku měří 152 - 165 cm.

Využití
Původně kočárový kůň se dnes používá ve Španělské vysoké jezdecké škole. Je však také dobrý drezúrní kůň a nejeden lipicán se dopracoval i na Olympiádu. Ve východních zemích se využívá i na lehčí práci v zemědělství.


Lipicán