Duben 2009

Beauceron

27. dubna 2009 v 19:58 | Naiser


Beauceron na první pohled připomíná dobrmana. Je inteligentní a energický, vždy připravený následovat svého pána.

ANGLICKÝ NÁZEV:
franc.: Berger de Beauce, angl.: Bauce Shepherd

Standart byl přijat v roce 1863.
Ve Francii je využíván i profesionálními ozbrojenými složkami. Jeho schopnosti mu dovolují zúčastňovat se i vrcholných soutěží sportovní kynologie. Za hranicemi vlasti je málo známý, ale je to národní francouzský symbol a pýcha. Každý rok se do plemenné knihy ve Francii zapisuje 3800 nových psů, přestože cena za to je dosti vysoká. Zápis nového psa stojí 4 000 franků.

CHARAKTER:
Beauceron je pes s důvěřivým pohledem, bez známek strachu. Jeho výraz je upřímný, nikdy nesmí být zlý ani nedůvěřivý.
Povaha beaucerona je rozvážná a hrdá. Jinak je inteligentní, energický, velmi vytrvalý a neúnavný.
Odolný vůči výkyvům počasí, schopný podávat dobré výkony za jakýchkoli podmínek. Na podněty reaguje okamžitě a je velmi ostražitý. Pes univerzálních schopností, díky nimž bývá přirovnáván k německému ovčákovi. Je častým soutěžícím psích výstav. Je to klasický pracovní pes.
POVAHA:
Ti, kteří znají toto plemeno, tvrdí, že beauceron má laskavou duši a tajemnou schopnost vcítit se do pánových nálad a přání. Věrnost a obětavost dělá z beaucerona ideálního domácího společníka. Beauceron je neunavny ovcak, je schopny stado nejen udržet ve vyhrazeném prostoru, ale jak říkají Francouzi, je bezkonkurenční při jeho rychlém přesunu (vzpomeňme na výkony rotvajlerú a jejich předchůdců při přemísťování ohromných stád dobytka). Je náhodné varování a přirovnání členů klubu přátel beaucerona ve Francii novým majitelům: beauceron je sice pes pro široký okruh zájemců, ale pro jeho až agresivní povahu si nemůže na jeho výchovu troufnout každý. A dodatek, že při správném vedení získáme výborného pracovního, věrného, vyrovnaného a oddaného psa. V této souvislosti je vsak zapotrebi upozornit na jednu důležitou zásadu - beauceron vyžaduje pevnou ruku, přitom však skutečně, dá-li se v tomto spojení ř íci milé zacházení. Ovčák z Beauce má totiž jednu zvláštní vlastnost - velmi pečlivě sleduje chování svého pána a kriticky posuzuje jeho smysl, logiku, správnost a spravedlivost.
POUŽITÍ:
Pes ovčácký a hlídací
PLEMENO:
FCI Skupina 1 Psi ovčáčtí a pastevečtí (s výjimkou švýcarských salašnických plemen).
Sekce 1 Ovčák
Plemeno s pracovní zkouškou.
OFICIÁLNÍ ZKRATKA V ČR :
BC
ČÍSLO STANDARDU:
44 / 19.12.2001 (původní datum: 29. 11. 2001) (Francie)


Velikost: kohoutková výška psa je 65 - 70 cm, feny 61 - 68 cm.
Zbarvení: černé s pálením (dvoubarevné), tzv. Bas Rouge (červená punčocha), černá barva musí být čistá, pálení veverkově červené arlequin (harlekýn), šedá, černá a červená (trojbarevná), srst je zčásti stejně šedě i černě skvrnitá, pálení je na stejných místech jako u dvoubarevných psů. Vzhled: hlava: dlouhá, její délka odpovídá dvěma pětinám kohoutkové výšky, v odpovídajícím poměru k tělu. Lebka je plochá nebo lehce klenutá, týlní hrbol je zřetelný, stop je málo vyjádřený leží uprostřed mezi týlním hrbolem a špičkou nosu. Šířka lebky a výška hlavy mají být o něco menší než polovina celkové délky hlavy. Hřbet nosu není klenutý, ale směrem k nosu mírně sbíhavý (konvexní). Při pohledu ze strany má být nosní hřbet přibližně paralelní s linií lebky. Čenich není ani úzký, ani špičatý, pysky jsou suché, zavřené, bez výjimky dobře pigmentované. Nos musí odpovídat čenichu, nesmí být příliš úzký ani příliš velký. Je vždy černý, nikdy rozštěpený. Oči: uložené horizontálně, vždy tmavé barvy, nesmějí být světlejší než barva lískového oříšku. Uši: vysoko nasazené. Pokud jsou kupírované, musí být nesené vzpřímeně, nesměřují ani k sobě, ani od sebe, špičky uší mírně směřují dopředu. Nekupírované uši nesmějí přiléhavě viset, ačkoliv jsou žádoucí ploché a spíše kratší. Délka nekupírovaných uší má odpovídat polovině celkové délky hlavy.
Zuby: silné, bílé skus nůžkový, přičemž řezáky horní čelisti zakrývají dolní. Chrup má být úplný, ale bere se ohled na funkční význam jednotlivých zubů.
Krk: dobře osvalený a pevně svázaný s lopatkami, hrdě nese hlavu.
Tělo: není ani příliš dlouhé, ani příliš krátké, ale musí vždy působit harmonicky a proporcionálně. Délka těla měřená od ramenního kloubu k sedacímu hrbolu překračuje u psa o 1,5 cm a u feny o 1,5 - 2 cm kohoutkovou výšku. Hřbet je rovný, kohoutek dobře vyznačený. Hruď je široká, hluboká a dlouhá, obvod hrudníku je o jednu pětinu větší než kohoutková výška. Bedra jsou široká a dobře svázaná s hřbetem, záď jen lehce sbíhavá.
Končetiny: kolenní klouby nesmějí být příliš zaúhlené, bérce jsou postavené poněkud vzadu. Hlezna jsou silná, hluboko postavená, ne příliš nízká, leží asi ve čtvrtině celkové výšky, s bérci tvoří dost otevřený úhel. Nárty jsou svislé, předloktí suše osvalená, přední a zadní končetiny jsou rovné a rovnoběžné při pohledu z kterékoli strany.
Tlapy: silné, kulaté, drápy černé, polštářky tvrdé, ale pružné. Na pánevních končetinách jsou na vnitřní straně dvojité paspárky, které tvoří dva zřetelně od sebe oddělené tzv. palce, které mají být v bezprostřední blízkostí tlapy.
Ocas: dlouhý, nekupírovaný, hluboko nesený, sahá nejméně k hleznům, nezahýbá do stran, na konci je stočený do tvaru písmene J.
Srst: na hlavě i na těle je velmi krátká, silná, hustá, uzavřená a přiléhavá, dlouhá 3 - 4 cm. Mírné třepení je nezbytné vzadu na lících a na spodní straně ocasu.

Chodský pes

27. dubna 2009 v 19:58 | Naiser
Chodský pes je středně velký pes ovčáckého typu s obdélníkovým rámcem těla. Má dlouhou srst s bohatou podsadou, která ho činí odolným vůči povětrnostním vlivům. Vyniká harmonickou stavbou těla. Všechny tělesné partie jsou sladěny tak, že jako celek působí kompaktně a ladně. Charakteristické pro plemeno je postavení a nesení krátkých uší, elegantní linie dlouhé šíje a krku a dále bohatost dlouhé srsti. Jeho pohyb je lehký a volný. Vyznačuje se živou povahou bez známek nervozity. Je přítulný ke členům rodiny, zejména k dětem. Vůči cizím osobám je zdrženlivý, avšak při ohrožení svých blízkých nebo jejich majetku umí být ostrý a útočný. Je výborným hlídacím, ochranným a doprovodným psem, který je schopen náročného výcviku. Je obdařen vynikajícím nosem, čichové práce zvládá s lehkostí a temperamentem. Díky ideální střední velikosti a dobré ovladatelnosti lze chodského psa využít ve slepeckém výcviku. Navíc pro výborné čichové schopnosti může být s úspěchem nasazen při záchranářských akcích a při vyhledávání osob v lavinách. Projevuje rovněž vlohy pro střežení stád a práci v zápřahu.
Důležité proporce těla
Ideální parametry dvouletého jedince:
Index formátu:
délka trupu tvoří 110% výšky v kohoutku
Index výšky:
hloubka hrudníku tvoří 49% výšky v kohoutku
Index typu hlavy:
délka nosní partie tvoří 46%délky hlavy
Chování a charakter
Temperamentní pes rychlých, ne však překotných reakcí. Lehce učenlivý, pozorný, dobře ovladatelný, poddajný. Je skromný, nenáročný a houževnatý. Jeho přítulnost k malým dětem je obdivuhodná a činí z něj příjemného společníka rodiny. Je nebojácný, pevných nervů a mimořádně ostražitý. Má výborné čichové schoponosti.
Hlava
4.1 Lebeční partie
Lebka je plochá a zvolna sew zužující směrem k očím se středem zúžení po čelním vrubu, který je lehce naznačen. Týlní hrbol je hmatatelný, avšak na pohled nevýrazný. Čenichová partie je mírně kratší než mozkovna, od níž je oddělena šikmým čelním sklonem. Čelní sklon není ani příliš ostrý, ani příliš mírný. Nadočnicové oblouky jsou zřetelné, ale nevystupující. Líce jsou suché, pokryty plochými svaly. Kůže lebeční partie je napjatá a pokrytá krátkou , hustou a hladkou srstí.
Obličejová část
Nosní partie
Nosní hřbet je rovný (přímý), s prodlouženou linií mozkovny téměř rovnoběžný. Směrem k čenichu se klínovitě zužuje.
Čenich
Středně velký, plný, černě pigmentovaný, nozdry otevřené.
Pysky
Pevné, suché, dobře přilehlé, s uzavřenými koutky.
Čelisti
Horní a dolní čelist jsou úměrné, silné a delší, postrupně se zužují k čenichu.
Tváře
Hladké, dobře přiléhající, pod očima nepropadlé.
Zuby
Zdravé, silné, čistě bílé, v pravidelném postavení, nůžkového skusu. Stoličky na sebe přesně dosedají, řezáky se navzájem dotýkají. Chrup je úplný.
Oči
Středně velké, mandlového tvaru, mírně šikmo posazené. Nemají být vypouklé, ani zapadlé. Jsou lesklé, energického, avšak příjemného výrazu, barvy tmavě hnědé. Víčka dobře přiléhají.
Uši
Krátké, vzpřímené, dopředu otočené, vysoko nasazené a blízko sebe postavené. Jsou trojhranné, se širší základnou, na hrotech buď zašpičatělé, nebo lehce zaoblené. Základna musí být tak široká, aby se kolmice, spuštěná ze špice ušního boltce k zemi, dotýkala lícní kosti. Ušní boltce jsou pokryty delší hustou srstí, která zejména u kořene a po okraji boltce tvoří štětky.
Celkově má být hlava úměrná velikosti těla a ušlechtilá. Nesmí působit masivně ani příliš jemně. Charakteristický jedinečný vzhled hlavy podmiňuje správné nasazení uší, jejich velikost, tvar a dlouhé osrstění.
Krk
Ladně nesený a utvářený, delší, velmi pružný. Směrem k plecím se mírně rozšiřuje. Linie krku svírá s horizontální rovinou úhel 45 stupňů. Krk je pokrytý dlouhou hustou srstí.
Tělo
Hrudník
V průřezu oválného tvaru, jeho horní okraj je tupý, spodní zašpičatělý. Sahá po úroveň lokte. Žebra jsou mírně klenutá, ne však sudovitá.
Předhrudí
Zepředu širší, náležitě osvalené.
Hřbet
Rovný, pevný, nepříliš dlouhý, v kohoutku lehce vyvýšený.
Bedra
Krátká, pružná, dobře vázaná, v jedné linii navazují na hřbet.
Břicho
Pevné, vtažené.
Záď
Začíná ve stejné výši se hřbetem a v mírně svažité linii, bez přechodů, směřuje k ocasu.
Ocas
V klidu a v pohybu je volně spuštěný v lehkém oblouku, při vzrušení zvednutý nad úroveň hřbetu. Je bohatě osrstěný a dosahuje k hleznu. Umělé zkracování je nepřípustné.
Celková linie těla od hlavy k ocasu je tvořena souborem ladných křivek. Délka trupu má být o něco větší než je výška v kohoutku.


Saluky

27. dubna 2009 v 19:52 | Naiser

Saluki je důstojný společník, dobrý hlídač, výborně si rozumí s dětmi. Vyznačuje se pevným zdravím, čistotou a oddaností svému pánovi.

ANGLICKÝ NÁZEV:
Saluki, Arabian Hound, Gazell Hound, Persian Greyhound
PŮVOD:
Saluki byl vyšlechtěný na Blízkém východě, pro lov gazel. Název dostal podle města Saluk na jihu Arabského poloostrova. Saluki je jedním z nejstarších psích plemen. Zobrazení psů podobných Saluki se nacházejí již v hrobkách starověkých egyptských faraonů. Saluki je z plemen, orientujících se při lovu zrakem, nejvzácnější. Pes je schopný vyvinout neuvěřitelnou rychlost, která se vyrovná rychlosti arabského hřebce. Plemeno bylo roku 1922 uznáno "Anglickým kynologickým klubem".
POPIS:
Saluki je plemenem krátkosrstých loveckých psů. Jiný název je "Perský chrt".
Saluki je ztělesněním graciéznosti a půvabu, současně však zosobňuje typ psa - lovce, schopného neobyčejné rychlosti a vytrvalosti při pronásledování a usmrcování kořisti. Stavbu těla má vyváženou, hruď hlubokou a mírně zploštělou. Oči jsou velké, tmavé a oválné. Hlavu má dlouhou a úzkou, mezi ušima širokou. Nos je černý nebo hnědý. Uši jsou dlouhé a pohyblivé, zavěšené a k hlavě přiléhající, kryté dlouhou, hedvábnou srstí. Ocas má dlouhý, hladký, nízko nasazený, spuštěný dolů v mírném oblouku, je pokrytý dlouhou hedvábnou srstí, zvláště na konci dobře osrstěný.
VÝŠKA:
Saluki má v kohoutku 58 až 71 cm, fenky jsou proporcionálně menší.
VÁHA:
Saluki váží v rozmezí 14 až 25 kg. (Standard FCI váhu neuvádí.)
SRST:
Salui má hladkou a měkkou srst, hedvábné struktury. Na nohách a zadní straně stehen je jakoby zpeřená. Zpeřená je také u dospělých psů na krku a u štěňat na ramenou. Zbarvení je: bílé, krémové, žluté, zlatavě červené, červenavě plavé, černé, šedé se znaky a kombinace uvedených barev. Jakékoliv zbarvení nebo kombinace barev jsou přípustné.
CHARAKTER:
Saluki je důstojný společník, dobrý hlídač, výborně si rozumí s dětmi. Před cizími lidmi je rezervovaný, ne však nervózní nebo agresivní. Vyznačuje se pevným zdravím, nezapáchá, je čistotný a co je nejdůležitější - je oddaný svému pánovi. Saluki je důstojný, inteligentní a nezávislý pes.
PÉČE:
Saluki potřebuje velkou fyzickou zátěž a dostatečné procházky ve volné přírodě. Péče o srst není náročná.
PRŮMĚRNÁ DÉLKA ŽIVOTA:
Saluki se průměrně dožívá 12 let.
VYUŽITÍ PŮVODNÍ:
Lovec gazel.
VYUŽITÍ DNES:
Společník a naháněč zajíců.
PLEMENO:
FCI X. - Chrti.
Sekce 1 - Chrti.
Bez pracovní zkoušky.
OFICIÁLNÍ ZKRATKA V ČR :
SA

Velikost: kohoutková výška psa je 58,5 - 71 cm, feny jsou o něco menší.
Zbarvení: bílé, krémové, jelení červeň, zlato­červené, grizzle, stříbrné grizzle, červené grizzle, bílo-černo-červené, černo-tříslové, a kombinace uvedených barev zbarvení žíhané je nežádoucí.
Vzhled: hlava:
dlouhá a úzká, lebka mezi ušima je přiměřeně široká, nikoli klenutá, stop není výrazný. Nos je černý nebo játrově hnědý. Oči:zbarvené tmavě až oříškově, jsou svítivé, velké, oválného tvaru, nevystupující, výraz je důstojný, přátelský, věrný, zahleděný do dálky. Uši:dlouhé, pohyblivé, ne příliš nízko nasazené, těsně přiléhají k hlavě jsou zavěšené, kryté dlouhou, hedvábnou srstí, natažené dosahují k ústním koutkům. Zuby:v silných čelistech, jsou silné, pravidelného, nůžkového skusu. Krk: dlouhý, pružný, dobře osvalený. Tělo:má přiměřeně široký trup, osvalená bedra jsou lehce klenutá, hřbet není vychýlený do stran hrudní koš je dlouhý, zasahující daleko vzad, ani sudovitý, ani po stranách plochý, břicho je dobře vytažené. Končetiny:hrudní končetiny jsou rovné, od loktů k zápěstím dlouhé zápěstí jsou krátká, lehce skloněná. Kosti nejsou oblé. Pánevní končetiny mají patrné kyčelní hrboly, které jsou daleko od sebe, kolena jsou správně zaúhlená, stehna a bérce dobře utvářené, hlezna nízká. Tlapy:silné, pružné, přiměřeně dlouhé, s dlouhými, pěkně klenutými prsty, z nichž jsou vždy dva střední delší na hrudních končetinách mohou být lehce vytočené ven. Ocas:nízko nasazený, nesený mírně do oblouku, ne však přes hřbet, dobře osrstěný na spodní straně, dosahuje až k hleznům. Srst:krátká, hladká, hedvábná, na končetinách, na zadní straně stehen a na nártech delší, krátkosrstá varieta nemá nikde delší srst.

Sloughi

27. dubna 2009 v 19:49 | Naiser


Sloughi je elegantní, vysoký a štíhlý pes, s hlubokým hrudníkem a výborně vyvinutým svalstvem.

ANGLICKÝ NÁZEV:

Sloughi, Slugi Arabian Chrt

PŮVOD:

Sloughi je plemenem známým již asi 1000 let. Vyšlechtěný byl v Maroku pro lov gazel, divočáků a zajíců. Sloughi je po celém světě známý jako "arabská hvězda" a nenechává chladným ani jednoho obdivovatele chrtů. Při lovu je schopný vyvinout neuvěřitelnou rychlost. Pískové zbarvení mu umožňuje v písčité krajině lovit gazely, které psa zpozorují, až když je v jejich bezprostřední blízkosti. Plemeno je uznáno FCI.

POPIS:

Sloughi je plemenem krátkosrstých loveckých psů. Jiný název je "Arabský chrt".

Sloughi je elegantní, vysoký a štíhlý pes, s hlubokým hrudníkem a výborně vyvinutým svalstvem. Hlava je dlouhá, štíhlá, dokonale tvarovaná, mozkovna plochá a středně široká. Oči jsou oválné a tmavé. Uši má malé, ploché, vysoko nasazené, zavěšené, ve tvaru trojúhelníku, na koncích zaoblené. Ocas je střední délky, nesený pod úrovní hřbetu.

VÝŠKA:

Pes má v kohoutku 66 až 72 cm.

Fena má v kohoutku 61 až 68 cm.

VÁHA:

Standard FCI váhu neuvádí.

Hmotnost plemene se vypočítává podle kohoutkové výšky.

SRST:

Sloughi má krátkou a hladkou srst, na pohmat hedvábnou. Zbarvení: všechny odstíny pískové a rezavé barvy, možná je kombinace žíhaného s černočerveným a bílým.

CHARAKTER:

Sloughi má nezávislý a vznětlivý temperament lovce. Je to však také inteligentní a milý pes. Bývá příjemným společníkem, který potřebuje pouze dobrou péči a jako lahůdkou nepohrdne jemným skopovým.

PÉČE:

Sloughi potřebuje dostatek pohybu.

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ŽIVOTA:

Sloughi se průměrně dožívá 12 let.

VYUŽITÍ PŮVODNÍ:

Lovec drobné a vysoké zvěře a hlídač stád.

VYUŽITÍ DNES:

Společník.

PLEMENO:

FCI X. - Chrti.

Sekce 3 - Chrti.

Bez pracovní zkoušky. Závodní licence.

OFICIÁLNÍ ZKRATKA V ČR :

SL

Velikost: kohoutková výška psa je 66 - 72 cm, ideální 70 cm, feny 61 - 68 cm, ideální 65 cm u psa vysokého 70 cm je délka těla 67 - 68 cm, u feny vysoké 65 cm je délka těla 62 - 63 cm.
Zbarvení: pískové, světle pískové, s černou maskou nebo bez ní červeně pískové, s černým pláštěm nebo bez něj pískové s uhlováním nebo pískové s černýma ušima a krkem žíhané.
Vzhled: hlava:
protáhlá, elegantní, jemná, ale dost silná, při pohledu shora má tvar protáhlého trojúhelníku nejširší je mozkovna, směrem kupředu se hlava zužuje horní linie je plochá, v zadní partii je zaoblená, očnice směřují vpřed, čelní rýha je jen mírně znatelná, týlní hrbol patrný. Stop slabě vyznačený. Čenichová partie má tvar protáhlého trojúhelníku, stejnou délku jako mozkovna, nosní hřbet rovný, nos mírně spadající, vždy černý, dobře vyvinutý, ne zašpičatělý pysky jsou jemné a pružné. Oči:
velké a tmavé, dobře posazené, někdy mírně přivřené, výraz milý, trochu zasmušilý při světlé srsti mohou mít jantarové zbarvení. Uši:
vysoko nasazené, zavěšené, přiléhající k hlavě, ne příliš velké, tvaru trojúhelníku, na koncích lehce zakulacené. Zuby:normální, přípustný je klešťový skus. Krk:dlouhý, vzhůru nesený, šíje lehce klenutá. Tělo:má krátký, téměř vodorovný hřbet, bedra jsou krátká a suchá, záď je kostnatá a skloněná, hruď není příliš široká, ale je dosti hluboká, dosahující k loktům břicho a slabiny dobře vtažené.

SloughiKončetiny:hrudní končetiny jsou silné, předloktí kostnatá a svalnatá, zápěstí a záprstí silná, ale pružná. Pánevní končetiny mají plochá, svalnatá stehna jsou dlouhé, dobře osvalené, hlezna jsou silná, dobře zaúhlená, nárty silné. Tlapy:oválné, lehce protáhlé až zaječí, drápy černé či pigmentované. Ocas:tenký, ne masitý, nasazený v prodloužení zádě, nesený pod linií hřbetu, dosahuje k hleznům. Srst:
velmi krátká, jemná, přiléhající.

Azavak

27. dubna 2009 v 19:45 | Naiser

Azavak

ANGLICKÝ NÁZEV: Azawakh

PŮVOD:
Azavak je přírodním plemenem, starým několik tisíc let. Azavak má svůj původ až v Africe, byl chován kmeny kočovných Tuaregů. Byl vyšlechtěn především pro lov zvěře štvaním, zejména gazel, pro ochranu majetku a stád kočovníků před šelmami a před zloději, a v neposlední řadě jako společník žen a kamarád dětí. Svého pána všude doprovázel a spal s ním ve stanu. Nomádi v něm vidí zvíře přepychu.V Evropě se Azavak objevil až po druhé světové válce.

POPIS:
Azavak je rodinný pes, mimořádný svojí povahou, chováním i elegantním zjevem. Jedná se o psa velmi inteligentního, schopného samostatného myšlení, se silnou osobností. Je hravý a temperamentní, stále potřebuje něco dělat! K rodině a známým lidem je velmi milý a mazlivý, k dětem trpělivý. K cizím lidem je nedůvěřivý, ne však bázlivý či dokonce agresivní, je typický tím, že si většinou drží odstup. Učí se snadno a rychle, ale pouze pozitivními metodami, hrou s pamlskem a pochvalou. Poslušnosti dosáhneme důsledností, nesnáší hrubé zacházení a dril!

VÝŠKA:
Pes má v kohoutku 64 až 74 cm.
Fena má v kohoutku 60 až 70 cm.

VÁHA:
Pes váží v rozmezí 20 až 25 kg.
Fena váží v rozmezí 15 až 20 kg.

SRST:
Azavak má srst krátkou, jemnou, po celém těle dobře přiléhavou.

CHARAKTER:
Azavak je živý a pozorný pes. Vůči cizím lidem je rezervovaný, někdy dokonce nepřístupný. Oddaně miluje svého pána.Pro Azavaka je velmi důležité teplo, nevynechá jedinou příležitost, aby se mohl vystavit paprskům slunce. K životu Azavak potřebuje především pohyb, ale neméně důležité je pro něj i pohodlí! Vždy se snaží a vymyslí nějaký způsob, aby měl dostatečně měkké prostředí.

POHYB:
Azavak potřebuje k životu také pohyb. Je důležité, aby byl jeho majitel aktivní člověk.

PÉČE:
Azavak nemá rád vodu, proto koupání omezte na nejnutnější minimum, v případě zablácení postačí omýt mu nohy a břicho čistou vodou. Péče o krátkou srst není náročná, postačí otření vlhkým hadříkem. V období línání odstraňujte odumřelou srst gumovým hříbílkem. K péči o psa patří také pravidelná kontrola chrupu, čistoty uší a drápků, které udržujeme krátké. Azavak je poměrně teplomilný, proto mu při delších procházkách v chladném počasí oblékněte např teplý kabátek.

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ŽIVOTA:
Azavak se průměrně dožívá 12 let.
Barzoj ( ruský chrt )

22. dubna 2009 v 20:14 | Naiser


http://barzoj.wgz.cz/image/13747698


Moje nej. kámoška na světě:)))))

22. dubna 2009 v 19:32 | Naiser
Já a moje kámoška:))
Moje nejlepší kámoška na světě se jmenuje Anna Perlíková,
já jí říkám ančude nebo annino protože se někdy chová jako kdyby slítla z marzu ( no a? mě to neva já sem slítla z venuše ! ) semozřejmě sme vždicky v pohodě samozřejmě se někdy rafnem ale to je u lidí normální ne? ale za pár minut nebo druhý den jsme jako vymeněné úplně v pohodě. Začali jsme se spolu bavit já sem byla v 1. třídě a vona ve 2. už se spolu bavíme ta 7 let a jsme opravdové kamarádky bez přetvářek máme svůj styl života třeba naše světové války už jsme udělali sned 9 a ktomu naše zážítky jako bouračky, pikniky, pračky o voňavku ( v tom jí nesnáším :)) ) ale na to všechno se nedá zapomenout ještě pořád si je opakujeme a nikdy na ně nezapomeneme!!
Doufám že naše přátelství zůstane navždy!!


ZAPÁTREJTE V HLAVIČKÁCH !!!

21. dubna 2009 v 19:40 | Naiser
Ahojky rozhodla jsem se udělat trošku věčí bleskovku ať si trochu užijete v hledání:))

Úvod:
takže budou tu vlajky! různých států evropy a vy mi vyhledáte
STÁT-HL.MĚSToHodně štěstí


Velikonoce :))

13. dubna 2009 v 11:00 | Naiser

Velikonoce :))

Náhled obrázku
Pohanské Velikonoce

Pro většinu Čechů zůstávají Velikonoce původními pohanskými svátky jara a plodnosti, které slavili už staří Slované a Germáni. Jsou oslavou jarní rovnodennosti (slunovratu), zániku zimy a vítáním jara, kdy se země probouzí k životu a pole čekají na své zúrodnění. Jako připomínka návratu stěhovavých ptáků z jihu se dříve pekly takzvaní ptáčci - uzlíky.

Židovské Velikonoce (Pesach)

Jako významné a již nábožensky organizované svátky se Velikonoce objevily poprvé u Židů. Byly to svátky přesnic (pascha; hebrejsky pesach = přejití, ušetření) slavené na památku vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Připomínalo se jimi Hospodinovo milosrdenství, když při hubení prvorozenců v Egyptě přešel domy Židů, které byly označeny krví beránka. Svátky se slavily vždy čtrnáctého dne měsíce nisanu.

Křesťanské velikonoce

Pro pravidelně praktikující křesťany jsou Velikonoce slavností vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve a patří k nejstarším svátkům vůbec. Na počátku našeho století byl o Velkém pátku ukřižován Ježíš Kristus, Spasitel lidstva, a v noci ze soboty na neděli pak vstal z mrtvých. Tato noc se proto nazývá Velkou nocí. A protože křesťané věří v posmrtný život, zvěstuje se v tuto dobu, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí.

Odkud je název Velikonoce?

Název Velikonoce je odvozen od Velké noci, kdy ukřižovaný Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Avšak žádný ze zachovaných historických pramenů neudává přesné datum. Tradice klade neděli po "Velké noci" na první jarní úplněk, kdy slaví svůj velký svátek Pesach i Židé.
Náhled obrázkuNáhled obrázku


Náhled obrázkuNáhled obrázku


Diplomek pro mě od Janinka

11. dubna 2009 v 15:22 | Naiser
moc dííky